Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Wg klucza » Pomiary » Temperatura » Termometr higrometr barometr LB-717

LB-717 - Multisensor: termometr, higrometr, barometr, światłomierz, czujnik ruchu

Termometr przemysłowy LB-717, higrometr przemysłowy, barometr
 • Pomiar:
  • temperatury,
  • wilgotności,
  • ciśnienia barometrycznego,
  • natężenia światła,
  • detekcja ruchu,
 • Szeroki zakres temperatur
 • Dwuprzewodowe połączenie - cyfrowa transmisja wyników na duże odległości
 • Wytrzymała i pyłoszczelna obudowa
 • Wyliczenia:
  • temperatura punktu rosy
  • zawartość wilgoci
  • wilgotność bezwzględna
 • Oprogramowanie do PC

Opis multisensora

Multisensor LB-717 jest przeznaczony do pomiaru szeroko pojętego mikroklimatu pomieszczeń. W zależności od wersji multisensor może mierzyć dowolny wybrany zestaw parametrów:

 • temperaturę powietrza,
 • wilgotności względną powietrza,
 • ciśnienie atmosferyczne,
 • natężenia światła w zakresie widzialnym,
 • przemieszczanie się osób za pomocą wbudowanego detektora ruchu PIR.
Poszczególne wersje multisensora są rozróżniane poprzez dodanie odpowiedniej litery do oznaczenia multisensora, i tak:
 • T - pomiar temperatury,
 • W - pomiar wilgotności,
 • P - pomiar ciśnienia,
 • L - pomiar światła,
 • M - czujnik ruchu.
Multisensor jest oferowany standardowo w kilku podstawowych wersjach:
 • LB-717P - barometr (który zastępuje wycofany barometr LB-716),
 • LB-717TWP - termometr, higrometr i barometr (który zastępuje wycofany termo-higro-barometr LB-715),
 • LB-717TWPL - termometr, higrometr, barometr i światłomierz,
 • LB-717TWPLM - termometr, higrometr, barometr, światłomierz i czujnik ruchu.
termometr przemysłowy - ZŁĄCZE C01 Dowolny inny zestaw pomiarów jest możliwy na indywidualne zamówienie. Dodatkowo możliwe jest wykonie specjalne multisensora z oznaczeniami: 
 • H - rozszerzony zakres pomiaru wilgotności do 0...100%,
 • Fn - wersja osłony czujników (w/g opisu), wersja jest podawana, jeżeli inna niż standardowa osłona F3,
 • Y - termometr higrometr przemysłowy ze złączem przyłączeniowym C01 (zamiast zacisków wewnątrz obudowy).
Przyrząd wykorzystuje do pomiarów precyzyjne i nowoczesne sensory: termorezystor platynowy Pt-1000 do pomiaru temperatury, pojemnościowy czujnik do pomiaru wilgotności względnej powietrza, precyzyjny przetwornik ciśnienia wykonany w technologii MEMS (MicroElectroMechanical System), sensor oświetlania oraz sensor ruchu detekujący ruch w poczerwieni. Na podstawie charakterystyk czujników oraz cyfrowych danych kalibracyjnych wpisanych do jego pamięci podczas wzorcowania, mikrokontroler oblicza dokładne wyniki pomiaru, które są przedstawione na wyświetlaczu przyrządu oraz są wysyłane do systemu akwizycji danych (rejestratora). Gwarantuje to wygodę i wysoką dokładność pomiarów oraz stabilność parametrów metrologicznych multisensora w czasie pracy.

Ten profesjonalny multisensor jest wyposażony w cyfrowy interfejs prądowy S300 LAB-EL o przebiegach czasowych zbliżonych do RS-232. Interfejs ten, oprócz transmitowania danych, służy także do zasilania multisensora, wykorzystując do tego celu dwuprzewodową linię. Do zalet instalacyjnych należy dowolna biegunowość dołączenia przewodów interfejsu.

W celu zachowania kompatybilności z dotychczas oferowanymi przyrządami LB-716 i LB-715 miernik LB-717 można skonfigurować (zwora konfiguracyjna) do wysyłania rekordu S300 zgodnego z formatami zastępowanych mierników. Dzięki czemu można stosować LB-717 wymiennie z przyrządami LB-716 i LB-715.

Multisensor LB-717 może być dołączony do dowolnego systemu nadzorującego, np. koncentratorów LB-480 lub LB-490, oraz za pomocą  konwertera LB-375) do interfejsu USB dowolnego komputera, tworząc system monitorowania. Umożliwia to zdalne i automatyczne rejestrowanie mikroklimatu i zdarzeń w pomieszczeniach.

Multisensor LB-717 nie może być narażony na bezpośrednie opady atmosferyczne i wykraplanie pary wodnej.

Każdy multisensor LB-717, stosownie do zamówienia, może posiadać indywidualne świadectwo wzorcowania z Laboratorium Wzorcującego LAB-EL, przy czym adjustacji i sprawdzeniu podlegają wielkości: temperatura powietrza, wilgotność względna powietrza i ciśnienie atmosferyczne.

Zastosowanie czujnika ruchu PIR

Czujnik ruchu, w który wyposażony może być przyrząd LB-717M, wykrywa ruch w nadzorowanym obiekcie. Dzięki temu, system oparty na programie LBX wzbogacony został o funkcję kontroli ruchu (np. pojawienie się personelu lub osób nieuprawnionych w magazynie).

W połączeniu z pomiarami innych wielkości mikroklimatu może służyć do diagnozy przyczyn powstania niestabilności np. niestabilność wilgotności i temperatury w obiekcie. Np. otwarcie drzwi i wejście do chłodni lub przebywanie personelu w kontrolowanej przestrzeni. Innymi słowy czujnik ruchu może pomóc w zrozumieniu przyczyny powstania zaburzeń parametrów mikroklimatu w nadzorowanej przestrzeni.

Czujnik PIR wykrywa ruch w odległości do 5m. Posiada 64 strefy detekcji. LB-717 przekazuje bieżące informacje o wykrytym jak również o wystąpieniu ruchu w ciągu ostatniej minuty, 30 minut i ostatniej godziny pracy przyrządu.

Strefy detekcji ruchu przedstawione są na poniższym rysunku. Osie X i Y odpowiadają standardowemu ustawieniu przyrządu (czujnikami temperatury i wilgotności w dół).

czujnik ruchu

Multisensor LB-717 - dedykowane oprogramowanie

Do multisensora LB-717 oferowane jest dodatkowo zaawansowane oprogramowanie do PC - program LBX,  umożliwiające:

 • prezentacja bieżących odczytów z urządzeń,
 • monitorowanie alarmów i ich sygnalizacja,
 • prezentacja archiwizowanych danych - wykresy, raporty, histogramy,
 • zarządzanie archiwum danych,
 • zapewnienie dostępu dla zdalnych klientów.

Dane techniczne

POMIAR TEMPERATURY
Niepewność pomiaru +/- 0,1°C  +/- 1 ostatnia cyfra
Zakres pomiaru -40..+85°C  
POMIAR WILGOTNOŚCI
Niepewność pomiaru +/- 2,0% w zakresie 10...90%, +/- 1 ostatnia cyfra
+/- 4,0% poza zakresem 10...90%
Zakres pomiaru LB-717 10..95% dla temperatur do +40°C
10..60% dla temperatur do +70°C
10..40% dla temperatur do +85°C
Zakres pomiaru LB-717H 0..100% dla temperatur do +60°C
0..70% dla temperatur do +70°C
0..40% dla temperatur do +85°C
ODCZYT POMIARÓW
Parametr Zakres odczytu Rozdzielczość
temperatura powietrza (termometr przemysłowy) -40,0..+85,0°C 0,01°C, opcjonalnie 0,1°C (przy emulacji przyrządu LB-715 - konfigurowane zworą)
wilgotność względna (higrometr przemysłowy) 0,0..99,9% 0,1%
POMIAR CIŚNIENIA
Niepewność pomiaru
+/- 1hPa dla temperatur 0..50°C
Zakres pomiaru
700..1100hPa

POMIAR ŚWIATŁA
Zakres pomiaru
0,05..180000Lux

CZUJNIK RUCHU
Typ czujnika
PIR
Passive Infra Red
Dystans
5m

Zakres detekcji (horizontal x vertical)
82° x 94°
Liczba stref detekcji
64

Zakres temperatur pracy
-20..+60°C bez kondensacji pary wodnej, bez osadzonego lodu, szronu na czujniku
Czas stabilizacji
30 s
od włączenia zasilania przyrządu
Informacja o zdetekowanym ruchu
- bieżąca
- w ciągu ostatniej minuty
- w ciągu ostatnich 30 minut
- w ciągu ostatniej godziny
Interfejs cyfrowy
S300
czasowo zgodnie z RS232C, 300 bps, 7 bitów informacyjnych, bez kontroli parzystości, 1 bit stopu
ZALECANE CIĄGŁE WARUNKI PRACY *)
Zakres temperatur 0..40°C
Zakres wilgotności 20..80%

*) - Wykraczanie poza zalecane ciągłe warunki pracy dla termometru przemysłowego (np. przy instalowaniu urządzenia w otwartej przestrzeni) wymaga zastosowania dodatkowych środków zabezpieczających część elektroniczną urządzenia przed wykraplaniem wody wewnątrz urządzenia (stosowanie dodatkowej obudowy zewnętrznej).

ZASILANIE, DANE MECHANICZNE
zakres napięć 8..24V DC  
pobór prądu 2mA średnio
25mA maksymalnie
wymiary zewnętrzne obudowy  170 x 64 x 35 mm   
materiał tworzywo sztuczne (polymas, ABS)  
stopień ochrony obudowy IP 65 Dla wersji bez czujnika ciśnienia, światła i ruchu, ograniczony dodatkowo przez klasę ochrony filtru ochrony

Zastrzeżenie

Higrometry produkowane przez LAB-EL działają w oparciu o opisane w osobnym artykule cienkowarstwowe czujnik wilgotności, które są przeznaczone do pomiarów wilgotności względnej powietrza atmosferycznego. Jeżeli higrometry są używane w pomieszczeniach, w których są zawarte substancje chemiczne i zanieczyszczenia nienależące do powietrza atmosferycznego, to może to powodować wystąpienie dodatkowego błędu pomiaru, który nie jest uwzględniany w deklarowanych parametrach metrologicznych oferowanych urządzeń.Zobacz również
Zobacz również
starstarstarstarstar
Ocena produktu
Multisensor LB-717, termometr, higrometr, barometr, światłomierz, PIR
Termometr, higrometr, barometr, miernik oświetlenia, czujnik ruchu. Precyzyjne pomiary. Świadectwo wzorcowania, kalibracji.
Ocena: 5/5, liczba głosów: 14
 • dodaj swoją ocenę