Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Wg klucza » Pomiary » Temperatura » Termohigrometr LB-712TW

LB-712TW - Termometr i higrometr z wyjściem analogowym 4-20mA, 0-1V i 0-10V

Higrometr termometr 4-20mA 0-1V 0-10V: LB-712TW LB-712
 • Termometr, higrometr
 • Wyjście analogowe 4-20mA, 0-1V albo 0-10V
 • Szeroki zakres temperatur
 • Świadectwo wzorcowania (opcja)

Opis

Termometr higrometr LB-712TW jest przeznaczony do pomiaru temperatury i wilgotności względnej powietrza. Może pracować w pomieszczeniach o znacznym zapyleniu dzięki zastosowaniu hermetycznej obudowy oraz odpowiedniego filtru chroniącego czujniki pomiarowe. Jest urządzeniem stacjonarnym, o niewielkich rozmiarach, zasilanym z zewnętrznego źródła.

Termometr higrometr składa się z dwu całkowicie niezależnych elektrycznie części: termometru i higrometru (wilgotnościomierza). Jedyne co łączy te dwie części urządzenia, to wspólna płytka konstrukcyjna i obudowa. Każda z tych części może być wykonana w trzech wersjach: z pętlą prądową 4..20mA (I), z wyjściem napięciowym 0..1V (N1) lub z wyjściem napięciowym 0..10V (N10). Dodatkowo higrometr może być wykonany na standardowy zakres pomiaru wilgotności 10..95% lub na rozszerzony zakres 0..100% (H). Termometr natomiast może być wykonany z czujnikiem temperatury umieszczonym w obudowie (wersja standardowa) albo z czujnikiem temperatury wykonanym w formie zewnętrznej sondy (LB-712TX), dwu lub cztero przewodowej (w tym przypadku musi to być sam termometr bez higrometru). Dopuszczalne są także wersje przyrządu ze zmontowanym samym higrometrem (LB-712W) lub samym termometrem (LB-712T). Wyjście analogowe sygnału pomiarowego z termometru higrometru jest wykonane w postaci zacisków śrubowych umieszczonych wewnątrz obudowy, do której kabel jest wprowadzany przez przepust o średnicy otworu 7 mm. W wersji  LB-712Y termometr higrometr posiada złącze typu SzR14.

Pomimo analogowego wyjścia temperatury i wilgotności, konstrukcja zasadniczej części termometru higrometru jest cyfrowa i oparta na wydajnym i oszczędnym energetycznie sterowniku mikroprocesorowym. Wersja standardowa termohigrometru jest przystosowana do krótkotrwałych (do kilku godzin) pomiarów na krańcach zakresów pomiarów, poza którymi pomiarami przyrząd powinien przebywać w zalecanych ciągłych warunkach pracy. Termometr higrometr w wersji standardowej jest wyposażony w osłonę czujników (filtr zanieczyszczeń) typu F3.

Termohigrometr LB-712TW jest kalibrowany w komorze klimatycznej, a dane kalibracyjne czujnika wilgotności i temperatury są zapisane w cyfrowej nieulotnej pamięci przyrządu i służą podczas pomiarów do wyznaczania ostatecznych wyników. Obliczenia dokonywane przez mikroprocesor urządzenia są wykonywane z dużą precyzją i uwzględniają nieliniowości charakterystyk pomiarowych czujników wilgotności i temperatury. W obliczeniach uwzględniane są także dane kalibracyjne wyjściowego przetwornika napięcia lub pętli prądowej.

Zasadniczymi cechami wyróżniającymi termometr higrometr są:

 • szeroki zakres temperatur pracy (-40°C ..+85°C),
 • precyzyjna, numeryczna procedura pomiarowa,
 • możliwość wielokrotnej kalibracji poprzez interfejs RS-232C (brak elementów regulacyjnych, np potencjometrów),
 • szeroki zakres napięcia zasilającego,
 • linia zasilania wspólna z linią wyjściowej pętli prądowej (dla wersji 4-20 mA).

Świadectwo wzorcowania

Każdy termometr - higrometr stosownie do zamówienia, może posiadać indywidualne świadectwo wzorcowania z Laboratorium Wzorcującego LAB-EL.

Dane techniczne

POMIAR TEMPERATURY, TERMOMETR
Niepewność pomiaru +/- 0.5°C
dla zakresu 0..+50°C
+/- 1.0°C dla zakresu -40..+85°C
+/- 3.0°C dla zakresu -100..+200°C
Zakres pomiaru -40..+85°C czujnik wbudowany
-100..+200°C dla LB-712TX, zakres programowany, zewnętrzny czujnik
Rozdzielczość pomiaru +/- 0,1% zaprogramowanego zakresu pomiarowego
POMIAR WILGOTNOŚCI, HIGROMETR
Niepewność pomiaru +/- 4% w zakresie 10...90%
+/- 6% poza zakresem 10...90%
Zakres pomiaru LB-712 10..95% dla temperatur do +40°C
10..60% dla temperatur do +70°C
10..40% dla temperatur do +85°C
Rozdzielczość pomiaru +/- 0,2%  
WYJŚCIA ANALOGOWE
wersja wyjście dla 0% RH 
(albo początku zakresu termometru)
dla 100% RH 
(albo końca zakresu termometru)
napięcie zasilania pobór prądu
LB-712 pętla prądowa 4 mA 20 mA 10..29V DC max. 20mA
LB-712N1 napięciowe 0 V 1 V 10..29V DC max. 3mA
LB-712N10 napięciowe 0 V 10 V 17..29V DC max. 10mA
ZALECANE CIĄGŁE WARUNKI PRACY  *)
Zakres temperatur 0..40°C
Zakres wilgotności 20..80%
Stopień agresywności korozyjnej środowiska w/g PN-71/H-04651 B
Stopień ochrony obudowy IP 65 (ograniczony dodatkowo przez klasę ochrony filtru

*) - Wykraczanie poza zalecane ciągłe warunki pracy (np. przy instalowaniu urządzenia w otwartej przestrzeni) wymaga zastosowania dodatkowych środków zabezpieczających część elektroniczną urządzenia przed wykraplaniem wody wewnątrz urządzenia (stosowanie dodatkowej obudowy zewnętrznej).

Zastrzeżenie

Higrometry produkowane przez LAB-EL działają w oparciu o opisane w osobnym artykule cienkowarstwowe czujnik wilgotności, które są przeznaczone do pomiarów wilgotności względnej powietrza atmosferycznego. Jeżeli higrometry są używane w pomieszczeniach, w których są zawarte substancje chemiczne i zanieczyszczenia nienależące do powietrza atmosferycznego, to może to powodować wystąpienie dodatkowego błędu pomiaru, który nie jest uwzględniany w deklarowanych parametrach metrologicznych oferowanych urządzeń.

Interfejs kalibracyjny

Standard RS-232C, prędkość transmisji 30 bitów/s, długość słowa danych 7 bitów, jeden bit startu i jeden bit stopu.

Wymiary zewnętrzne

Około 170 x 64 x 35 mm (wymiary z wysuniętą osłoną czujników pomiarowych i przepustem).

Rozszerzenia

ZŁĄCZE SzR14LB-712Y ze złączem SzR1
 • Termometr higrometr LB-712S - o podwyższonej odporności na warunki klimatyczne (w zalewie silikonowej),
 • Termometr higrometr LB-712Fn - wersja osłony czujników (w/g opisu), wersja jest podawana, jeżeli inna niż F3,
 • Termometr higrometr LB-712Y - ze złączem przyłączeniowym SzR14 (zamiast zacisków wewnątrz obudowy).

Szczegółowe oznaczenia wykonania

Różne wersje przyrządu LB-712TW maja następujące szczegółowe oznaczenia:

LB-712 T/aaa/zp/zk/W/bbb/c


Poszczególne pola opisu to:

 • LB-712 - nazwa urządzenia,
 • T- początek pola wersji termometru,
 • aaa wersja termometru: I - pętla prądowa 4..20mA, N1 - wyjście napięciowe 0..1V, N10 - wyjście napięciowe 0..10V,
 • zp - początek zakresu pomiarowego termometru,
 • zk - koniec zakresu pomiarowego termometru,
 • W - początek pola wersji higrometru,
 • bbb - wersja higrometru: I - pętla prądowa 4..20mA, N1 - wyjście napięciowe 0..1V, N10 - wyjście napięciowe 0..10V,
 • c opcjonalne znaki, które mogą występować na końcu symbolu, jeżeli wykonanie jest inne niż standardowe (wykonanie standardowe to: czujniki wewnętrzne, osłona F3, zakres pomiaru wilgotności 10..95%, zaciski linii wyjściowej wewnątrz obudowy, brak zalewy silikonowej). Znaki ten mogą przyjmować następujące wartości :
  • S - wersja specjalna z zalewą silikonową,
  • H - rozszerzony zakres pomiaru wilgotności od 0 do 100%,
  • Fn - wersja osłony czujników, wersja jest podawana jeżeli jest inna niż F3
  • X - zewnętrzna sonda do pomiaru temperatury PT1000 (sonda zewnętrzna możliwa wyłącznie dla LB-712T),
  • U - zewnętrzna sonda do pomiaru temperatury Pt100 (sonda zewnętrzna możliwa wyłącznie dla LB-712T),
  • Y - ze złączem przyłączeniowym SzR14 (zamiast zacisków wewnątrz obudowy), jak na rysunku.

Przykłady:

 • LB-712 T/I/W/I - zarówno termometr jak i higrometr w wersji prądowej, termometr z czujnikiem wewnętrznym, higrometr na standardowy zakres pomiaru wilgotności 10 .. 95%.
 • LB-712 T/I/W/N10/S - termometr z wyjściem prądowym i wewnętrznym czujnikiem, higrometr z wyjściem napięciowym 0..10V,  całość zalana zalewą silikonową.
 • LB-712 W/N1 - zamontowany jest wyłącznie higrometr ze standardowym zakresem pomiaru wilgotności i wyjściem napięciowym 0..1V.

Jeżeli zamawiany jest termometr z zewnętrznym czujnikiem temperatury (symbol X lub U), wówczas za oznaczeniem wersji powinien pojawić się słowny komentarz dotyczący sondy: ilość żył (2 lub 4), długość przewodu sondy, wymiary sondy (długość i średnica) lub jej typ.

Przykład:

 • LB-712 T/IZ/-10/+20/X, 4 żyły, długość kabla 10m, długość sondy 10cm, średnica 6mm. - oznaczenie LB-712 z: wyjściem prądowym, zakresem pomiarowym od -10 do +20°C,  zewnętrzną sondą do pomiaru temperatury i szczegółowym opisem konstrukcji zewnętrznej sondy.
Zobacz również
Zobacz również
starstarstarstarstar
Ocena produktu
Termometr i higrometr LB-712TW z wyjściem analogowym 4-20mA, 0-1V, 0-10V
Termometr higrometr LB-712TW z wyjściem analogowym 4-20mA 0-1V 0-10V. Cechy: hermetyczna obudowa, solidne wykonanie, atest, świadectwo wzorowania.
Ocena: 5/5, liczba głosów: 14
 • dodaj swoją ocenę