Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności

www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
» » » » Wyświetlacz znakowy

Strona pochodzi z pomocy programu LBX do nadzoru klimatu - temperatury, wilgotności, co2, wiatru, ...
Producent urządzeń (termometry, higrometry, barometry, mierniki, rejestratory) oraz oprogramowania do monitoringu parametrów klimatu.

Do pobrania: Program LBX

Wyświetlacz znakowy ASC 105

Urządzenie to daje możliwość wyświetlania aktualnie wybranych zmiennych.
Dla każdej wybranej zmiennej można zdefiniować kolor, czcionkę oraz prędkość przesuwania.

Wyświetlacz znakowy

Dodatkowo wyświetlacz może pełnić funkcję wyjścia alarmowego. Wtedy normalne wyświetlanie zmiennych jest przerywane i wyświetlane są zdefiniowane alarmy, po zakończeniu trwania sytuacji alarmowych wyświetlacz przechodzi w tryb wyświetlania aktualnych wartości.

Alarmy na wyświetlaczu